A tűz és jellemzői

Kép 1
Tudástár

A tűz és jellemzői

1. Az égés és a tűz

„A magyar tűzvédelmi terminológiában tűznek azt az égési folyamatot nevezzük, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.” 

Tágabb értelemben véve, az égés tulajdonképpen egy oxidációs folyamat, „mely során az éghető anyag egyesül az oxigénnel, a rendszer anyagi és energiaállapota megváltozik. A tűz során megvalósuló anyagváltozás eredményeként égéstermékek keletkeznek, az energiaváltozás révén pedig hő, illetve fény szabadul fel.” 

A tűz következménye égéstermék, melynek keletkezését hőfejlődés, illetve fényhatások kísérik. A tűz keletkezésének feltétele, hogy „az éghető anyag és az oxigén megfelelő koncentrációban, gyújtóforrás jelenlétében térben és időben egy helyen legyen.”

 

Ahhoz, hogy a tűz jelenségét megértsük, az alábbi alapfogalmakkal kell tisztában lennünk pár fogalommal.


Hőenergia

A tűz kezdeti szakaszában a térben hő szabadul fel, mely a fizikai jelenség, meleg levegő hideg felé vándorlása, formájában szétterjed. Az égéshővel tudjuk leginkább jellemezni az égést, ami nem más, mint a felszabaduló energia. A mértékegysége J/kg vagy J/m3.

Az égéshő mértékét befolyásolja az oxigénnel való ellátottság, éghető anyag eloszlása, tömegkiégési sebesség, és annak a helyiségnek a méretétől, ahol a tűz keletkezett.


Hővezetés

A hővezetés jelensége viszonylag kevés vizsgálat tárgya, mivel hatása korlátozott, terjedési sebessége viszonylag lassú. Gyakorlati alkalmazásban az éghető folyadékok tároló falának hőmérséklet jelzésére és a kábelalagutak védelmére megalkotott vonalszerű hőérzékelők használata az elterjedt.


Hőáramlás

Hőáramlásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor a tűz során keletkező hő távozik a keletkezési helyről. A füst és a meleg levegő értelemszerűen felfelé száll, a hőmérséklet a tűz helyétől viszonylag távolabbi területeken is megemelkedik. Ez a folyamat csak akkor működik, ha a hőtermelődés nagy.


Hősugárzás

A hősugárzás elektromágneses hullámok formájában megjelenő energiaáramlás. Az égés sugárzása abban a tartományban van, amelyet az emberi szem még észlelni képes, bár legnagyobb része már az infravörös tartományba esik. Ha az átlagosnál melegebb tűzzel találkozunk, azt figyelhetjük meg, hogy sugárzásának egy része már az ultra ibolya tartományba esik. Az észleléskor az jelenti a problémát, hogy a természetes sugárforrás és a mesterséges emberi beavatkozás következtében létrejövő forrás is ezen a hullámhosszon van.

2. A füst és a hő áramlása

Amikor a tűz kipattan, először csak izzik. A láng még kicsi, csakúgy, mint a hőmérséklet, azonban ahhoz már elég, hogy a füst terjedni kezdjen. A füst terjedését a jól ismert felhajtóerő segíti, melynek oka a hideg és meleg levegő közti fajsúlykülönbség. A hőmérséklet növekedésével a füst intenzitása is nő, azonban mikor ez áramlik felfelé, keveredik a levegővel, ami hőmérsékletének csökkenését okozza. Elmondhatjuk tehát, hogy a kezdeti szakaszban az égéstermék felfelé száll, egyre szélesebb majd a tetőszerkezet alá érve elterül.

A födém dőlésszöge kimondott hatással van arra, hogy az égéstermékek hogyan terjednek a térben. Értelemszerűen, a födém különböző dőlésszögei különböző irányokba terelik a hőt és a füstöt, ami így másképp viselkedik, mint egy vízszintes födémmel rendelkező tér esetében viselkedne.

Érdemes megfigyelni azt a jelenséget, hogy amikor a füst eléri az oldalsó falakat, ismét elkezd lefelé szállni, de a plafon és a fal sarkában a koncentrációja viszonylag alacsony marad.

Amennyiben a plafonhoz közel valamilyen légmozgás történik, az hatással lesz a füst viselkedésére is, vagyis hogyha légbefúvó technikát használunk a plafonon vagy annak környékén, előfordulhat az, hogy a plafonra nagy koncentrációban érkező füstöt annyira felhígítja, hogy annak észlelését megnehezíti, késlelteti.

 

Forrás:  Csepregi Csaba – Tűzjelző rendszerek, Florian Press Kiadó, Budapest, 2001, I. fejezet 10-14. oldal
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

Írjon nekünk, és munkatársunk hamarosan felkeresi Önt. Igyekszünk minden partnerünk igényeihez igazodni!

Elérhetőségeink

G8 Safety Group - a tűzvédelem professzora